Style Cretin Theme Next›
2012–2014
Posted 22 hours ago with 2611 notes
Posted 3 days ago with 4548 notes
Posted 1 week ago with 1113 notes
k-a-t-i-e-:

Paul Simonon, Philadelphia, 1982
by Bob Gruen
Posted 1 week ago with 30070 notes
Posted 1 week ago with 794 notes
Posted 1 week ago with 887 notes
Posted 3 weeks ago with 5817 notes
Posted 3 weeks ago with 88578 notes
Posted 4 weeks ago with 9883 notes
Posted 1 month ago with 1451 notes